Viktige bedriftsstøttespillere

"Her ser jeg at det vi gir, kommer frem og at det betyr mye"

Trind Dahl Pedersen, eier, CEMA as

Trind Dahl Pedersen, eier, CEMA as

Etter et mange år i næringslivet, er det blitt mer og mer viktig å ha fokus på å dele noen av de verdiene som er skapt. Vi donerer kr 50.000 i året og jeg ønsker å ha nærhet til organisasjonen som mottar pengene. Her ser jeg at det vi gir, kommer frem og at det betyr mye for mottakerne.

Trond Dahl-Pedersen, eier, CEMA AS

 

 


"Det er viktig for meg å se at det jeg gir, kommer barna til gode."

«I 2014 inngikk mitt selskap en 3-årig donasjonsavtale med Young Future på kr 50.000 pr år. Det var en selvfølge å fornye avtalen i 2017. Jeg har besøkt House of Dreams to ganger og sett hvor mye mitt bidrag betyr, samt hvordan midlene brukes for å skape et bedre liv for disse fine barna. Det er viktig for meg å se at det jeg gir, kommer barna til gode. Besøkene har gitt ny innsikt og inntrykk som vil vare hele livet, og gleden ved å kunne hjelpe, gir enormt mye tilbake.»

Ellen K. Dahl-Pedersen, eier, 3T Holding AS