Viktige bedriftsstøttespillere

"Vi ser at det som gis kommer frem og hvor mye
det betyr for arbeidet og barna"

Trind Dahl Pedersen, eier, CEMA as

Trind Dahl Pedersen, eier, CEMA as

Etter mange år i næringslivet ser jeg viktigheten av å dele noen av de verdiene som skapes med mennesker som virkelig trenger det. Vi donerer derfor 50.000 kroner i året til Young Future. Vi ønsker å ha nærhet til organisasjonen som mottar pengene. Her ser vi at det vi gir kommer direkte til nytte og hvor mye det betyr for arbeidet og barna.

Trond Dahl-Pedersen, eier, CEMA AS

 

 


"Det er viktig for meg å se at det jeg gir, kommer barna til gode."

«I 2014 inngikk mitt selskap en 3-årig donasjonsavtale med Young Future på kr 50.000 pr år. Det var en selvfølge å fornye avtalen i 2017. Jeg har besøkt House of Dreams to ganger og sett hvor mye mitt bidrag betyr, samt hvordan midlene brukes for å skape et bedre liv for disse fine barna. Det er viktig for meg å se at det jeg gir, kommer barna til gode. Besøkene har gitt ny innsikt og inntrykk som vil vare hele livet, og gleden ved å kunne hjelpe, gir enormt mye tilbake.»

Ellen K. Dahl-Pedersen, eier, 3T Holding AS