Barn trenger utdannelse.

Skole eller klasse – bli venner med
House of Dreams barna?

Idag bor det 19 barn i House of Dreams som vi har hentet fra slummen i samarbeid med det filippinske barnevernet (DSWD). Dette er ikke en institusjon, men et hjem der barna vokser opp i trygge omgivelser og får god omsorg.

Her i Young Future mener vi at god utdannelse er nøkkelen til en god fremtid. Barna vi hjelper får ikke bare det nødvendige utstyret de trenger på skolen, men de får også individuell oppfølging og veiledning. Vi følger de gjennom hele utdannelsen og til de har fått jobb.

For 250 kr får et barn på Cebu en skolesekk med et års forbruk av kladdebøker og skrivesaker – som de får glede av å plukke ut selv.

Valgfrie beløp kan settes inn på:

Vipps

99355

Kontonr: 8601 43 42453

sekk-sml.png