Barn trenger støtte.

Faddere er viktige støttespillere. Du bestemmer selv hva du ønsker å donere per måned. Uansett hvor mye du har muligheten til å gi så er du med på å forsørge barna i House of Dreams. Her får de omsorg og oppfølging, et godt kosthold, helsestell, medisiner, tannlegetjenester, klær og utdannelse. I tillegg til at de får muligheten til å delta på diverse sosiale aktiviteter.

Hva vil det si å være fadder?

Du vil bli godt kjent med barna gjennom månedlige digitale nyhetsbrev, og du er alltid velkommen til å hilse på barna via Skype når du vil. Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker å besøke barnehjemmet. Da vil du se hvor mye støtten din betyr!

Spørsmål og svar om fadderordningen
 

Valgfrie beløp kan settes inn på:

Vipps

99355

Kontonr: 8601 43 42453

fadder-sml.png
 
hender-sml.png